Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017

Βανδώρος Σπυρίδων / Vandoros Spyridon

Σπυρίδων Βανδώρος
Τοπίο Αγίου Όρους, 1932 • Λάδι, 58,5x80 εκ.
Spyridon Vandoros
Landscape from Mount Athos, 1932 • Oil, 58,5x80 cm.