Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2017

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ / Pentzikis Nikos Gabriel

Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης
Μονή Διονυσίου (Σπήλαιο Αγίου Νήφωνος), 1952 • Τέμπερα, 27,7x20,8 εκ.
Nikos Gabriel Pentzikis
Monastery of Dionysiou (Cave of St Niphon), 1952 • Tempera, 27,7x20,8 cm.