Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017

Αργυρίου Κώστας / Argyriou Kostas

Κώστας Αργυρίου
Μονή Φιλοθέου, κελλί Αγίου Δημητρίου, 1955 • Υδατογραφία, 47x30,8 εκ.
Kostas Argyriou 
Monastery of Philotheou, cell of St Demetrius, 1955 • Watercolor, 47x30,8 cm.