Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Τοπίο στη Μονή Ζωγράφου • Λάδι, 31x23,5 εκ.
Polykleitos Rengos
Landscape from Zographou Monastery • Oil, 31x23,5 cm.