Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2017

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ / Pentzikis Nikos Gabriel

Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης
Χριστόψαρο, 1978 • Τέμπερα, 39x63 εκ.
Nikos Gabriel Pentzikis
Christopsaro, 1978 • Tempera, 39x63 cm.