Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Καμπαναριό • Ξυλογραφία, 16,5x13,3 εκ.
Polykleitos Rengos
Belfry • Woodcut, 16,5x13,3 cm.