Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017

Γουναρόπουλος Γιώργος / Gounaropoulos Giorgos

Γιώργος Γουναρόπουλος
Μονή Διονυσίου
Giorgos Gounaropoulos
Monastery of Dionysiou