Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου 2017

Γουναρόπουλος Γιώργος / Gounaropoulos Giorgos

Γιώργος Γουναρόπουλος
Μονή Αγίού Παύλου, περ. 1925 • Λάδι σε κόντρα πλακέ, 60x70 εκ.
Giorgos Gounaropoulos
Monastery of St. Paul, ca. 1925 • Oil on plywood, 60x70 cm.