Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2017

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ / Pentzikis Nikos Gabriel

Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης
Μετόχι Ορμύλιας • Τέμπερα, 36,5x23,5 εκ.
Nikos Gabriel Pentzikis
Metochion of Ormylia • Tempera, 36,5x23,5 cm.