Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου 2017

Γουναρόπουλος Γιώργος / Gounaropoulos Giorgos

Γιώργος Γουναρόπουλος
Μονή Σταυρονικήτα, 1925
Giorgos Gounaropoulos
Monastery of Stavronikita, 1925