Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2017

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ / Pentzikis Nikos Gabriel

Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης
Φιλοκτήτου εξορία • Τέμπερα, 14,5x21,5 εκ.
Nikos Gabriel Pentzikis
Philoktet's exile • Tempera, 
14,5x21,5 cm.