Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017

Γιολδάσης Δημήτρης / Gioldasis Dimitris

Δημήτρης Γιολδάσης
Μονή Καρακάλλου, 1935
Dimitris Gioldasis
Monastery of Karakallou, 1935