Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017

Αργυρίου Κώστας / Argyriou Kostas

Κώστας Αργυρίου
Εσωτερικό Μονής Φιλοθέου, 1955 • Υδατογραφία, 26x20,5 εκ.
Kostas Argyriou 
Interior of Philotheou Monastery, 1955 • Watercolor, 26x20,5 cm.