Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Ασκηταριό • Ξυλογραφία, 10,3x7,8 εκ.
Polykleitos Rengos
Hermitage • Woodcut, 10,3x7,8 cm.