Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017

Παραλής Γιώργος / Paralis Giorgos

Γιώργος Παραλής  
Τοπίο στη Νέα Σκήτη • Ξυλογραφία-δοκίμιο, 11,4x6,7 εκ.
Giorgos Paralis
Landscape in New Skete • Woodcut-proof, 11,4x6,7 cm.