Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου 2017

Μεστσέρσκι Αρσένιος / Meshchersky Arseniy

Αρσένιος Μεστσέρσκι
Μονή Ιβήρων, 1900 • Λάδι σε μουσαμά

Arseniy Meshchersky
Monastery of Iviron, 1900 • Oil on canvas