Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Είσοδος Μονής Βατοπαιδίου, 1963 • Λάδι σε ξύλο, 78x57 εκ.
Polykleitos Rengos
Entrance of Vatopedi Monastery, 1963 • Oil on wood, 78x57 cm.

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Από τον πύργο της Μονής Διονυσίου, 1963 • Λάδι σε ξύλο, 57x57 εκ.
Polykleitos Rengos
From the tower of Dionysiou Monastery, 1963 • Oil on wood, 57x57 cm.

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Μονή Διονυσίου, 1936 • Λάδι, 77x62 εκ.
Polykleitos Rengos
Monastery of Dionysiou, 1936 • Oil, 77x62 cm.


Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Μονή Μεγίστης Λαύρας, 1939 • Αυγοτέμπερα, 84x102 εκ.
Polykleitos Rengos
Monastery of Great Lavra, 1939 • Egg tempera, 84x102 cm.

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Ακράθως, 1980 • Λάδι σε μουσαμά, 130x75 εκ.
Polykleitos Rengos
Akrathos, 1980 • Oil on canvas, 130x75 cm.

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Χειμώνας στη Μονή Μεγίστης Λαύρας, 1934 • Λάδι σε κόντρα πλακέ, 24,5x30,5 εκ.
Polykleitos Rengos
Winter in Great Lavra Monastery, 1934 • Oil on plywood, 24,5x30,5 cm.

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Μονή Εσφιγμένου, 1934 • Λάδι σε ξύλο, 29,5x29,2 εκ.
Polykleitos Rengos
Monastery of Esphigmenou, 1934 • Oil on wood, 29,5x29,2 cm.

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Τοπίο στη Μονή Ζωγράφου • Λάδι, 31x23,5 εκ.
Polykleitos Rengos
Landscape from Zographou Monastery • Oil, 31x23,5 cm.

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Μονή Σιμωνόπετρας, 1927 • Λάδι σε χαρτόνι, 18,8x36,5 εκ.
Polykleitos Rengos
Monastery of Simonopetra, 1927 • Oil on cardboard, 18,8x36,5 cm.

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Άθως • Ξυλογραφία, 15,2x15 εκ.
Polykleitos Rengos
Athos • Woodcut, 15,2x15 cm.