Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου 2017

Μεστσέρσκι Αρσένιος / Meshchersky Arseniy

Αρσένιος Μεστσέρσκι
Είσοδος μονής Αγ. Παντελεήμονος, 1900 • Λάδι σε μουσαμά, 126,9х91,8 εκ.

Arseniy Meshchersky
Entrance of St. Panteleimon monastery, 1900 • Oil on canvas, 126,9х91,8 cm.