Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2017

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ / Pentzikis Nikos Gabriel

Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης
Πικροδάφνη εμπρός από το Κυριακό στα Καυσοκαλύβια, 1952 • Τέμπερα, 22x16 εκ.
Nikos Gabriel Pentzikis
Oleander in front of Kyriakon church of Kafsokalyvia, 1952 • Tempera, 22x16 cm.