Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Χειμώνας στη Μονή Μεγίστης Λαύρας, 1934 • Λάδι σε κόντρα πλακέ, 24,5x30,5 εκ.
Polykleitos Rengos
Winter in Great Lavra Monastery, 1934 • Oil on plywood, 24,5x30,5 cm.