Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Άθως • Ξυλογραφία, 15,2x15 εκ.
Polykleitos Rengos
Athos • Woodcut, 15,2x15 cm.