Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020

Παπαλουκάς Σπύρος / Papaloukas Spyros

Σπύρος Παπαλουκάς 
Γενική άποψη Καρυών, 1924 • Λάδι σε χαρτόνι, 54x49 εκ.
Spyros Papaloukas 
General view of Karyes, 1924 • Oil on cardboard, 54x49 cm


Παπαλουκάς Σπύρος / Papaloukas Spyros

Σπύρος Παπαλουκάς 
Καρυές, Κελλιά του Αλυπίου και της Μεγάλης Παναγίας, 1923-24 • Λάδι σε χαρτόνι, 13x12 εκ.
Spyros Papaloukas 
Karyes, Cells of St Alypios and Megali Panagia, 1923-24 • Oil on cardboard, 13x12 cm


Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020

Παπαλουκάς Σπύρος / Papaloukas Spyros

Σπύρος Παπαλουκάς 
Καρυές, Κελλί του Προφούρνη, 1924 • Σχέδιο σε χαρτί, 62x60 εκ.
Spyros Papaloukas 
Karyes, Profourni hermitage, 1924 • Drawing on paper, 62x60 cm


Παπαλουκάς Σπύρος / Papaloukas Spyros

Σπύρος Παπαλουκάς 
Καρυές, Κελλί του Προφούρνη, 1923-24 • Λάδι σε χαρτόνι, 15,5x15 εκ.
Spyros Papaloukas 
Karyes, Profourni hermitage, 1923-24 • Oil on cardboard, 15,5x15 cm


Παπαλουκάς Σπύρος / Papaloukas Spyros

Σπύρος Παπαλουκάς 
Καρυές, Κελλί του Προφούρνη, 1924 • Λάδι σε μουσαμά, 62x60 εκ.
Spyros Papaloukas 
Karyes, Profourni hermitage, 1924 • Oil on canvas, 62x60 cm


Παπαλουκάς Σπύρος / Papaloukas Spyros

Σπύρος Παπαλουκάς 
Καρυές, Κελλί του Καπρούλη, 1924 • Λάδι σε χαρτόνι, 50x55 εκ.
Spyros Papaloukas 
Karyes, Karpouli hermitage, 1924 • Oil on cardboard, 50x55 cm

Παπαλουκάς Σπύρος / Papaloukas Spyros

Σπύρος Παπαλουκάς
Καρυές, Κονάκια των μονών Βατοπαιδίου και Δοχειαρίου,
1924 • Λάδι σε χαρτόνι, 20x24 εκ.

Spyros Papaloukas
Karyes, Houses of Vatopediou and Docheiariou monasteries representatives, 
1924 • Oil on cardboard, 20x24 cm

Παπαλουκάς Σπύρος / Papaloukas Spyros

Σπύρος Παπαλουκάς 
Καρυές, Κονάκι της μονής Ρωσικού, 1923-24 • Λάδι σε χαρτόνι, 18,3x16 εκ.
Spyros Papaloukas 
Karyes, House of St Panteleimon monastery representative, 1923-24 • Oil on cardboard, 18,3x16 cm

Παπαλουκάς Σπύρος / Papaloukas Spyros

Σπύρος Παπαλουκάς 
Καρυές, Κονάκι της μονής Ρωσικού, 1923-24 • Λάδι σε χαρτόνι, 13,3x11,9 εκ.
Spyros Papaloukas 
Karyes, House of St Panteleimon monastery representative, 1923-24 • Oil on cardboard, 13,3x11,9 cm

Παπαλουκάς Σπύρος / Papaloukas Spyros

Σπύρος Παπαλουκάς 
Καρυές, Κονάκι της μονής Σιμωνόπετρας, 1924 • Λάδι σε χαρτόνι, 13x12 εκ.
Spyros Papaloukas 
Karyes, House of Simonopetra monastery representative, 1924 • Oil on cardboard, 13x12 cm

Παπαλουκάς Σπύρος / Papaloukas Spyros

Σπύρος Παπαλουκάς 
Καρυές, Κονάκι της μονής Εσφιγμένου, 1923-24 • Λάδι σε χαρτόνι, 13,2x11,6 εκ.
Spyros Papaloukas 
Karyes, House of Esphigmenou monastery representative, 1923-24 • Oil on cardboard, 13,2x11,6 cm

Παπαλουκάς Σπύρος / Papaloukas Spyros

Σπύρος Παπαλουκάς 
Καρυές, Κονάκι της μονής Διονυσίου, 1924 • Σχέδιο σε χαρτί, 56x56 εκ.
Spyros Papaloukas 
Karyes, House of Dionysiou monastery representative, 1924 • Drawing on paper, 56x56 cm