Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Καυσοκαλύβια (1983) • Μικτή τεχνική σε μουσαμά, 100x75 εκ.
Polykleitos Rengos
Kafsokalyvia (1983) • Mixed media painting on canvas, 100x75 cm

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Μονή Γρηγορίου (1979) 
Μικτή τεχνική σε μουσαμά, 100x75 εκ.
Polykleitos Rengos
Monastery of Gregoriou (1979)
Mixed media painting on canvas, 100x75 cm

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Ορόσημο στον Άθω (1980) 
Μικτή τεχνική σε μουσαμά, 80x120 εκ.
Polykleitos Rengos
Landmark on Athos (1980)
Mixed media painting on canvas, 80x120 cm

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Καρούλια, Ησυχαστήριο Αρχαγγέλου (1971-80) 
Μικτή τεχνική σε μουσαμά, 130x75 εκ.
Polykleitos Rengos
Karoulia, Hermitage of Archangel (1971-80)
Mixed media painting on canvas, 130x75 cm

Εθνική Πινακοθήκη Ελλάδας / National Gallery of Greece

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Διακονιά (1934) • Ελαιογραφία σε ξύλο, 40x46 εκ.
Polykleitos Rengos
Diakonia (1934) • Oil on wood, 40x46 cm

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Άθως (1935-40) • Ελαιογραφία σε ξύλο, 76x76 εκ.
Polykleitos Rengos
Athos (1935-40) • Oil on wood, 76x76 cm

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Προσευχή (1931-34) • Ελαιογραφία σε ξύλο, 54x39 εκ.
Polykleitos Rengos
Prayer (1931-34) • Oil on wood, 54x39 cm

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018

Συρεγκέλας Δημήτρης / Syregkelas Dimitris

Δημήτρης Συρεγκέλας
Γέρων Αιμιλιανός • Μονοτυπία, 2006
Dimitris Syregkelas
Elder Aimilianos • Monotype, 2006

Συρεγκέλας Δημήτρης / Syregkelas Dimitris

Δημήτρης Συρεγκέλας
Γέρων Αιμιλιανός • Μονοτυπία, 2006
Dimitris Syregkelas
Elder Aimilianos • Monotype, 2006

Συρεγκέλας Δημήτρης / Syregkelas Dimitris

Δημήτρης Συρεγκέλας
Γέρων Αιμιλιανός • Μονοτυπία, 2006
Dimitris Syregkelas
Elder Aimilianos • Monotype, 2006

Μπαλτογιάννης Σταύρος / Baltoyannis Stavros

Σταύρος Μπαλτογιάννης
Ο άγιος Παΐσιος στη μονή Στομίου της Κόνιτσας • Τέμπερα, 50x70 εκ.
Stavros Baltoyannis
St Paisios at the monastery of Stomio in Konitsa • Tempera, 50x70 cm
(Συλλογή Αγιορειτικής Πινακοθήκης / Collection of Mount Athos Art Archive)