Παρασκευή 18 Μαΐου 2018

Βαλσαμάκης Πάνος / Valsamakis Panos

Πάνος Βαλσαμάκης
Μονή Μεγίστης Λαύρας • Κεραμικό, 31x31 εκ.
Panos Valsamakis
Megisti Lavra Monastery • Ceramic, 31x31 cm
(Συλλογή Αγιορειτικής Πινακοθήκης / Collection of Mount Athos Art Archive)

Βαλσαμάκης Πάνος / Valsamakis Panos

Πάνος Βαλσαμάκης
Μονή Βατοπαιδίου • Κεραμικό, 31x31 εκ.
Panos Valsamakis
Vatopediou Monastery • Ceramic, 31x31 cm
(Συλλογή Αγιορειτικής Πινακοθήκης / Collection of Mount Athos Art Archive)

Βαλσαμάκης Πάνος / Valsamakis Panos

Πάνος Βαλσαμάκης
Μονή Ιβήρων • Κεραμικό, 31x31 εκ.
Panos Valsamakis
Iviron Monastery • Ceramic, 31x31 cm
(Συλλογή Αγιορειτικής Πινακοθήκης / Collection of Mount Athos Art Archive)

Βαλσαμάκης Πάνος / Valsamakis Panos

Πάνος Βαλσαμάκης
Μονή Χιλανδαρίου • Κεραμικό, 31x31 εκ.
Panos Valsamakis
Chilandar Monastery • Ceramic, 31x31 cm
(Συλλογή Αγιορειτικής Πινακοθήκης / Collection of Mount Athos Art Archive)

Βαλσαμάκης Πάνος / Valsamakis Panos

Πάνος Βαλσαμάκης
Μονή Διονυσίου • Κεραμικό, 31x31 εκ.
Panos Valsamakis
Dionysiou Monastery • Ceramic, 31x31 cm
(Συλλογή Αγιορειτικής Πινακοθήκης / Collection of Mount Athos Art Archive)

Βαλσαμάκης Πάνος / Valsamakis Panos

Πάνος Βαλσαμάκης
Μονή Κουτλουμουσίου • Κεραμικό, 31x31 εκ.
Panos Valsamakis
Koutloumousiou Monastery • Ceramic, 31x31 cm
(Συλλογή Αγιορειτικής Πινακοθήκης / Collection of Mount Athos Art Archive)

Βαλσαμάκης Πάνος / Valsamakis Panos

Πάνος Βαλσαμάκης
Μονή Παντοκράτορος • Κεραμικό, 31x31 εκ.
Panos Valsamakis
Pantokratoros Monastery • Ceramic, 31x31 cm
(Συλλογή Αγιορειτικής Πινακοθήκης / Collection of Mount Athos Art Archive)

Βαλσαμάκης Πάνος / Valsamakis Panos

Πάνος Βαλσαμάκης
Μονή Ξηροποτάμου • Κεραμικό, 31x31 εκ.
Panos Valsamakis
Xeropotamou Monastery • Ceramic, 31x31 cm
(Συλλογή Αγιορειτικής Πινακοθήκης / Collection of Mount Athos Art Archive)

Βαλσαμάκης Πάνος / Valsamakis Panos

Πάνος Βαλσαμάκης
Αρσανάς Μονής Ζωγράφου • Κεραμικό, 31x31 εκ.
Panos Valsamakis
Arsanas (Dock) of Zographou Monastery • Ceramic, 31x31 cm
(Συλλογή Αγιορειτικής Πινακοθήκης / Collection of Mount Athos Art Archive)

Βαλσαμάκης Πάνος / Valsamakis Panos

Πάνος Βαλσαμάκης
Μονή Δοχειαρίου • Κεραμικό, 31x31 εκ.
Panos Valsamakis
Dochiariou Monastery • Ceramic, 31x31 cm
(Συλλογή Αγιορειτικής Πινακοθήκης / Collection of Mount Athos Art Archive)

Βαλσαμάκης Πάνος / Valsamakis Panos

Πάνος Βαλσαμάκης
Μονή Καρακάλλου • Κεραμικό, 31x31 εκ.
Panos Valsamakis
Karakallou Monastery • Ceramic, 31x31 cm
(Συλλογή Αγιορειτικής Πινακοθήκης / Collection of Mount Athos Art Archive)

Βαλσαμάκης Πάνος / Valsamakis Panos

Πάνος Βαλσαμάκης
Μονή Φιλοθέου • Κεραμικό, 31x31 εκ.
Panos Valsamakis
Philotheou Monastery • Ceramic, 31x31 cm
(Συλλογή Αγιορειτικής Πινακοθήκης / Collection of Mount Athos Art Archive)

Βαλσαμάκης Πάνος / Valsamakis Panos

Πάνος Βαλσαμάκης
Μονή Σιμωνόπετρα II • Κεραμικό, 31x31 εκ.
Panos Valsamakis
Simonopetra Monastery II • Ceramic, 31x31 cm
(Συλλογή Αγιορειτικής Πινακοθήκης / Collection of Mount Athos Art Archive)


Βαλσαμάκης Πάνος / Valsamakis Panos

Πάνος Βαλσαμάκης
Μονή Σιμωνόπετρα I • Κεραμικό, 31x31 εκ.
Panos Valsamakis
Simonopetra Monastery I • Ceramic, 31x31 cm
(Συλλογή Αγιορειτικής Πινακοθήκης / Collection of Mount Athos Art Archive)

Βαλσαμάκης Πάνος / Valsamakis Panos

Πάνος Βαλσαμάκης
Μονή Αγίου Παύλου • Κεραμικό, 31x31 εκ.
Panos Valsamakis
Agiou Pavlou Monastery • Ceramic, 31x31 cm
(Συλλογή Αγιορειτικής Πινακοθήκης / Collection of Mount Athos Art Archive)

Βαλσαμάκης Πάνος / Valsamakis Panos

Πάνος Βαλσαμάκης
Μονή Σταυρονικήτα • Κεραμικό, 31x31 εκ.
Panos Valsamakis
Stavronikita Monastery • Ceramic, 31x31 cm
(Συλλογή Αγιορειτικής Πινακοθήκης / Collection of Mount Athos Art Archive)

Βαλσαμάκης Πάνος / Valsamakis Panos

Πάνος Βαλσαμάκης
Μονή Ξενοφώντος II • Κεραμικό, 31x31 εκ.
Panos Valsamakis
Xenophontos Monastery II • Ceramic, 31x31 cm
(Συλλογή Αγιορειτικής Πινακοθήκης / Collection of Mount Athos Art Archive)

Βαλσαμάκης Πάνος / Valsamakis Panos

Πάνος Βαλσαμάκης
Μονή Ξενοφώντος I • Κεραμικό, 31x31 εκ.
Panos Valsamakis
Xenophontos Monastery I • Ceramic, 31x31 cm
(Συλλογή Αγιορειτικής Πινακοθήκης / Collection of Mount Athos Art Archive)

Βαλσαμάκης Πάνος / Valsamakis Panos

Πάνος Βαλσαμάκης
Μονή Γρηγορίου • Κεραμικό, 31x31 εκ.
Panos Valsamakis
Gregoriou Monastery • Ceramic, 31x31 cm
(Συλλογή Αγιορειτικής Πινακοθήκης / Collection of Mount Athos Art Archive)

Βαλσαμάκης Πάνος / Valsamakis Panos

Πάνος Βαλσαμάκης
Μονή Εσφιγμένου • Κεραμικό, 31x31 εκ.
Panos Valsamakis
Esphigmenou Monastery • Ceramic, 31x31 cm
(Συλλογή Αγιορειτικής Πινακοθήκης / Collection of Mount Athos Art Archive)

Βαλσαμάκης Πάνος / Valsamakis Panos

Πάνος Βαλσαμάκης
Μονή Κωνσταμονίτου • Κεραμικό, 31x31 εκ.
Panos Valsamakis
Konstamonitou Monastery • Ceramic, 31x31 cm
Συλλογή Αγιορειτικής Πινακοθήκης / Collection of Mount Athos Art Archive