Δευτέρα 4 Απριλίου 2016

Άθως, Το Άγιον Όρος. Έκθεση φωτογραφιών και χαλκογραφιών / Афон, Святая Гора. Выставка фотографий и гравюр / Athos, The Holy Mountain. Exhibition of Photographs and Engravings