Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Είσοδος Μονής Βατοπαιδίου, 1963 • Λάδι σε ξύλο, 78x57 εκ.
Polykleitos Rengos
Entrance of Vatopedi Monastery, 1963 • Oil on wood, 78x57 cm.

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Από τον πύργο της Μονής Διονυσίου, 1963 • Λάδι σε ξύλο, 57x57 εκ.
Polykleitos Rengos
From the tower of Dionysiou Monastery, 1963 • Oil on wood, 57x57 cm.

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Μονή Διονυσίου, 1936 • Λάδι, 77x62 εκ.
Polykleitos Rengos
Monastery of Dionysiou, 1936 • Oil, 77x62 cm.


Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Μονή Μεγίστης Λαύρας, 1939 • Αυγοτέμπερα, 100x120 εκ.
Polykleitos Rengos
Monastery of Great Lavra, 1939 • Egg tempera, 100x120 cm.
Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης / Municipal Gallery of Thessaloniki 

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Ακράθως, 1980 • Λάδι σε μουσαμά, 130x75 εκ.
Polykleitos Rengos
Akrathos, 1980 • Oil on canvas, 130x75 cm.
Αγιορειτική Πινακοθήκη / Mount Athos Art Collection

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Χειμώνας στη Μονή Μεγίστης Λαύρας, 1934 • Λάδι σε κόντρα πλακέ, 24,5x30,5 εκ.
Polykleitos Rengos
Winter in Great Lavra Monastery, 1934 • Oil on plywood, 24,5x30,5 cm.

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Μονή Εσφιγμένου, 1934 • Λάδι σε ξύλο, 29,5x29,2 εκ.
Polykleitos Rengos
Monastery of Esphigmenou, 1934 • Oil on wood, 29,5x29,2 cm.

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Τοπίο στη Μονή Ζωγράφου • Λάδι, 31x23,5 εκ.
Polykleitos Rengos
Landscape from Zographou Monastery • Oil, 31x23,5 cm.

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Μονή Σιμωνόπετρας, 1927 • Λάδι σε χαρτόνι, 18,8x36,5 εκ.
Polykleitos Rengos
Monastery of Simonopetra, 1927 • Oil on cardboard, 18,8x36,5 cm.

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Άθως • Ξυλογραφία, 15,2x15 εκ.
Polykleitos Rengos
Athos • Woodcut, 15,2x15 cm.

Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017

Πρέκας Πάρις / Prekas Paris

Πάρις Πρέκας
Μονή Ιβήρων, 1982 • Υδατογραφία, 50,7x73 εκ.
Paris Prekas
Monastery of Iviron, 1982 • Watercolor, 50,7x73 cm.

Πρέκας Πάρις / Prekas Paris

Πάρις Πρέκας
Μονή Σταυρονικήτα, 1982 • Υδατογραφία, 50,8x73,8 εκ.
Paris Prekas
Monastery of Stavronikita, 1982 • Watercolor, 50,8x73,8 cm.

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Ασκηταριό • Ξυλογραφία, 10,3x7,8 εκ.
Polykleitos Rengos
Hermitage • Woodcut, 10,3x7,8 cm.

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Μονή Σιμωνόπετρας • Ξυλογραφία, 14,4x13,6 εκ.
Polykleitos Rengos
Monastery of Simonopetra • Woodcut, 14,4x13,6 cm.

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Καμπαναριό • Ξυλογραφία, 16,5x13,3 εκ.
Polykleitos Rengos
Belfry • Woodcut, 16,5x13,3 cm.

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017

Αργυρίου Κώστας / Argyriou Kostas

Κώστας Αργυρίου
Μονή Φιλοθέου, κελλί Αγίου Δημητρίου, 1955 • Υδατογραφία, 47x30,8 εκ.
Kostas Argyriou 
Monastery of Philotheou, cell of St Demetrius, 1955 • Watercolor, 47x30,8 cm.


Αργυρίου Κώστας / Argyriou Kostas

Κώστας Αργυρίου
Εσωτερικό Μονής Φιλοθέου, 1955 • Υδατογραφία, 26x20,5 εκ.
Kostas Argyriou 
Interior of Philotheou Monastery, 1955 • Watercolor, 26x20,5 cm.

Παραλής Γιώργος / Paralis Giorgos

Γιώργος Παραλής  
Αρσανάς Μονής Διονυσίου • Λάδι σε ξύλο, 41x43 εκ.
Giorgos Paralis
Arsanas (dock) of Dionysiou Monastery • Oil on wood, 41x43 cm.

Παραλής Γιώργος / Paralis Giorgos

Γιώργος Παραλής 
Μονή Σιμωνόπετρας • Λάδι σε μουσαμά, 33x29 εκ.
Giorgos Paralis
Monastery of Simonopetra • Oil on canvas, 33x29 cm.

Παραλής Γιώργος / Paralis Giorgos

Γιώργος Παραλής  
Ο Άθως από την Αμμουλιανή • Τέμπερα, 42x52 εκ.
Giorgos Paralis
Athos as seen from Ammouliani • Tempera, 42x52 cm.

Παραλής Γιώργος / Paralis Giorgos

Γιώργος Παραλής  
Είσοδος Μονής Βατοπαιδίου • Ξυλογραφία-δοκίμιο, 11,5x11,5 εκ.
Giorgos Paralis
Entrance of Vatopedi Monastery • Woodcut-proof, 11,5x11,5 cm.

Παραλής Γιώργος / Paralis Giorgos

Γιώργος Παραλής  
Τοπίο στη Νέα Σκήτη • Ξυλογραφία-δοκίμιο, 11,4x6,7 εκ.
Giorgos Paralis
Landscape in New Skete • Woodcut-proof, 11,4x6,7 cm.

Παραλής Γιώργος / Paralis Giorgos

Γιώργος Παραλής 
Μονή Σιμωνόπετρας • Σχέδιο με μολύβι, 34,5x25 εκ. 
Giorgos Paralis
Monastery of Simonopetra • Pencil drawing, 34,5x25 cm.

Κοσμαδόπουλος Γεώργιος / Kosmadopoulos Georgios

Γεώργιος Κοσμαδόπουλος 
Μονή Σιμωνόπετρας, 1949 • Χρωμολιθογραφία, 79x60,3 εκ. • Αφίσα ΕΟΤ
Georgios Kosmadopoulos
Monastery of Simonopetra, 1949 • Chromolithography, 79x60,3 cm. • Poster of ΕΟΤ

Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2017

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ / Pentzikis Nikos Gabriel

Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης
Μονή Σιμωνόπετρας, 1980 • Τέμπερα, 63x39 εκ.
Nikos Gabriel Pentzikis
Monastery of Simonopetra, 1980 • Tempera, 63x39 cm.


Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ / Pentzikis Nikos Gabriel

Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης
Ηγούμενος και ερημίτης, 1982 • Τέμπερα, 25,2x20 εκ.
Nikos Gabriel Pentzikis
Abbot and Hermit, 1982 • Temera, 25,2x20 cm.

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ / Pentzikis Nikos Gabriel

Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης
Πικροδάφνη εμπρός από το Κυριακό στα Καυσοκαλύβια, 1952 • Τέμπερα, 22x16 εκ.
Nikos Gabriel Pentzikis
Oleander in front of Kyriakon church of Kafsokalyvia, 1952 • Tempera, 22x16 cm.

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ / Pentzikis Nikos Gabriel

Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης
Μετόχι Ορμύλιας • Τέμπερα, 36,5x23,5 εκ.
Nikos Gabriel Pentzikis
Metochion of Ormylia • Tempera, 36,5x23,5 cm.

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ / Pentzikis Nikos Gabriel

Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης
Μονή Διονυσίου (Σπήλαιο Αγίου Νήφωνος), 1952 • Τέμπερα, 27,7x20,8 εκ.
Nikos Gabriel Pentzikis
Monastery of Dionysiou (Cave of St Niphon), 1952 • Tempera, 27,7x20,8 cm.

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ / Pentzikis Nikos Gabriel

Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης
Ο Άθως από τη Μονή Κουτλουμουσίου • Τέμπερα, 22,5x33 εκ.
Nikos Gabriel Pentzikis
Athos as seen from Koutloumousiou monastery • Tempera, 22,5x33 cm.

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ / Pentzikis Nikos Gabriel

Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης
Λειτουργία στο Πρωτάτο • Τέμπερα, 24x36 εκ.
Nikos Gabriel Pentzikis
Liturgy in Protaton • Tempera, 24x36 cm.

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ / Pentzikis Nikos Gabriel

Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης
Μετόχι μονής Βατοπαιδίου στο Πόρτο Λάγος, 1988 • Τέμπερα, 24x35 εκ.
Nikos Gabriel Pentzikis
Metochion of Vatopedi Monastery in Porto Lagos, 1988 • Tempera, 24x35 cm.

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ / Pentzikis Nikos Gabriel

Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης
Φιλοκτήτου εξορία • Τέμπερα, 14,5x21,5 εκ.
Nikos Gabriel Pentzikis
Philoktet's exile • Tempera, 
14,5x21,5 cm.

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ / Pentzikis Nikos Gabriel

Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης
Χριστόψαρο, 1978 • Τέμπερα, 39x63 εκ.
Nikos Gabriel Pentzikis
Christopsaro, 1978 • Tempera, 39x63 cm.

Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου 2017

Μεστσέρσκι Αρσένιος / Meshchersky Arseniy

Αρσένιος Μεστσέρσκι
Είσοδος μονής Αγ. Παντελεήμονος, 1900 • Λάδι σε μουσαμά, 126,9х91,8 εκ.

Arseniy Meshchersky
Entrance of St. Panteleimon monastery, 1900 • Oil on canvas, 126,9х91,8 cm.

Μεστσέρσκι Αρσένιος / Meshchersky Arseniy

Αρσένιος Μεστσέρσκι
Μονή Ιβήρων, 1900 • Λάδι σε μουσαμά

Arseniy Meshchersky
Monastery of Iviron, 1900 • Oil on canvas

Μεστσέρσκι Αρσένιος / Meshchersky Arseniy

Αρσένιος Μεστσέρσκι
Μονή Αγ. Παντελεήμονος, 1900 • Λάδι σε μουσαμά, 93x141 εκ.
Arseniy Meshchersky
Monastery of St. Panteleimon, 1900 • Oil on canvas, 93x141 cm.

Γουναρόπουλος Γιώργος / Gounaropoulos Giorgos

Γιώργος Γουναρόπουλος
Μονή Διονυσίου
Giorgos Gounaropoulos
Monastery of Dionysiou

Γουναρόπουλος Γιώργος / Gounaropoulos Giorgos

Γιώργος Γουναρόπουλος
Μονή Σταυρονικήτα, 1925
Giorgos Gounaropoulos
Monastery of Stavronikita, 1925


Γουναρόπουλος Γιώργος / Gounaropoulos Giorgos

Γιώργος Γουναρόπουλος
Μονή Αγίού Παύλου, περ. 1925 • Λάδι σε κόντρα πλακέ, 60x70 εκ.
Giorgos Gounaropoulos
Monastery of St. Paul, ca. 1925 • Oil on plywood, 60x70 cm.

Γιολδάσης Δημήτρης / Gioldasis Dimitris

Δημήτρης Γιολδάσης
Καρυές: Γωνιά της αυλής του Πρωτάτου • Σχέδιο (δημοσ. 1936)
Dimitris Gioldasis
Karyes: A corner at the courtyard of Protaton • Drawing (publ. 1936)

Γιολδάσης Δημήτρης / Gioldasis Dimitris

Δημήτρης Γιολδάσης
Καρυές, 1935 • Λάδι σε χαρτόνι, 34,5x25 εκ.
Dimitris Gioldasis
Karyes, 1935 • Oil on cardboard, 
34,5x25 cm.

Γιολδάσης Δημήτρης / Gioldasis Dimitris

Δημήτρης Γιολδάσης
Καρυές, 1935 • Λάδι σε μουσαμά, 34,5x25 εκ.
Dimitris Gioldasis
Karyes, 1935 • Oil on canvas, 
34,5x25 cm.

Γιολδάσης Δημήτρης / Gioldasis Dimitris

Δημήτρης Γιολδάσης
Μονή Καρακάλλου, 1935 • Λάδι σε χαρτόνι, 34,5χ25,3 εκ.
Dimitris Gioldasis
Monastery of Karakallou, 1935 • Oil on cardboard, 
34,5χ25,3 cm.

Γιολδάσης Δημήτρης / Gioldasis Dimitris

Δημήτρης Γιολδάσης
Μονή Βατοπαιδίου, 1935 • Λάδι σε μουσαμά, 25x34,5 εκ.
Dimitris Gioldasis
Monastery of Vatopediou, 1935 • Oil on canvas, 
25x34,5 cm.

Γιολδάσης Δημήτρης / Gioldasis Dimitris

Δημήτρης Γιολδάσης
Μονή Βατοπαιδίου, 1935 • Λάδι σε μουσαμά, 25x34,5 εκ.
Dimitris Gioldasis
Monastery of Vatopediou, 1935 • Oil on canvas, 
25x34,5 cm.

Γιολδάσης Δημήτρης / Gioldasis Dimitris

Δημήτρης Γιολδάσης
Μονή Καρακάλλου, 1935
Dimitris Gioldasis
Monastery of Karakallou, 1935

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017

Γιολδάσης Δημήτρης / Gioldasis Dimitris

Δημήτρης Γιολδάσης
Κορυφή του Άθω, 1935 • Λάδι σε χαρτόνι, 24,5x33,7 εκ.
Dimitris Gioldasis
Peak of Mount Athos, 1935 • Oil on cardboard, 
24,5x33,7 cm.

Γιολδάσης Δημήτρης / Gioldasis Dimitris

Δημήτρης Γιολδάσης
Μονή Καρακάλλου, 1935 • Λάδι σε χαρτόνι, 25x34,3 εκ.
Dimitris Gioldasis
Monastery of Karakallou, 1935 • Oil on cardboard, 25x34,3 cim.

Γιολδάσης Δημήτρης / Gioldasis Dimitris

Γιολδάσης Δημήτρης
Μονή Κουτλουμουσίου, 1935 • Λάδι σε μουσαμά, 34,5x25 εκ.
Gioldasis Dimitris

Monastery of Koutloumousiou, 1935 • Oil on canvas, 34,5x25 cm.