Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2017

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ / Pentzikis Nikos Gabriel

Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης
Μονή Σιμωνόπετρας, 1980 • Τέμπερα, 63x39 εκ.
Nikos Gabriel Pentzikis
Monastery of Simonopetra, 1980 • Tempera, 63x39 cm.