Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2017

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ / Pentzikis Nikos Gabriel

Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης
Ηγούμενος και ερημίτης, 1982 • Τέμπερα, 25,2x20 εκ.
Nikos Gabriel Pentzikis
Abbot and Hermit, 1982 • Temera, 25,2x20 cm.