Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017

Κοσμαδόπουλος Γεώργιος / Kosmadopoulos Georgios

Γεώργιος Κοσμαδόπουλος 
Μονή Σιμωνόπετρας, 1949 • Χρωμολιθογραφία, 79x60,3 εκ. • Αφίσα ΕΟΤ
Georgios Kosmadopoulos
Monastery of Simonopetra, 1949 • Chromolithography, 79x60,3 cm. • Poster of ΕΟΤ