Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020

Παπαλουκάς Σπύρος / Papaloukas Spyros

Σπύρος Παπαλουκάς 
Καρυές, Κελλί του Καπρούλη, 1924 • Λάδι σε χαρτόνι, 50x55 εκ.
Spyros Papaloukas 
Karyes, Karpouli hermitage, 1924 • Oil on cardboard, 50x55 cm