Κυριακή 30 Ιουλίου 2023

Κρεπάν Λουΐ-Φιλίπ / Crépin Louis-Philippe (1772-1851)

Λουΐ-Φιλίπ Κρεπάν (1772-1851)
Η ναυμαχία του Άθω (1807) • 1827 • Λάδι σε καμβά, 133x198 εκ. • Ιδιωτική Συλλογή
Louis-Philippe Crépin (1772-1851)
The Battle of Athos (1807) • 1827 • Oil on canvas, 133x198 cm. • Private Collection