Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Διακονιά (1934) • Ελαιογραφία σε ξύλο, 40x46 εκ.
Polykleitos Rengos
Diakonia (1934) • Oil on wood, 40x46 cm