Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Άθως (1935-40) • Ελαιογραφία σε ξύλο, 76x76 εκ.
Polykleitos Rengos
Athos (1935-40) • Oil on wood, 76x76 cm