Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Καρούλια, Ησυχαστήριο Αρχαγγέλου (1971-80) 
Μικτή τεχνική σε μουσαμά, 130x75 εκ.
Polykleitos Rengos
Karoulia, Hermitage of Archangel (1971-80)
Mixed media painting on canvas, 130x75 cm

Εθνική Πινακοθήκη Ελλάδας / National Gallery of Greece