Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

Ρέγκος Πολύκλειτος / Rengos Polykleitos

Πολύκλειτος Ρέγκος
Προσευχή (1931-34) • Ελαιογραφία σε ξύλο, 54x39 εκ.
Polykleitos Rengos
Prayer (1931-34) • Oil on wood, 54x39 cm