Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020

Παπαλουκάς Σπύρος / Papaloukas Spyros

Σπύρος Παπαλουκάς 
Καρυές, Κελλί του Προφούρνη, 1923-24 • Λάδι σε χαρτόνι, 15,5x15 εκ.
Spyros Papaloukas 
Karyes, Profourni hermitage, 1923-24 • Oil on cardboard, 15,5x15 cm