Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020

Παπαλουκάς Σπύρος / Papaloukas Spyros

Σπύρος Παπαλουκάς 
Καρυές, Κελλί του Προφούρνη, 1924 • Σχέδιο σε χαρτί, 62x60 εκ.
Spyros Papaloukas 
Karyes, Profourni hermitage, 1924 • Drawing on paper, 62x60 cm