Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014

Χάρτινες εικόνες του Αγίου Όρους

Β Εικόνες

15 Η Γέννηση - Η Βάπτιση του Χριστού
Χαλκογραφία, 42,4x60,1 εκ., (Άγιον Όρος), 1857
Χαράκτης: Δανιήλ ιερομόναχος

16 Η Βαϊφόρος
Χαλκογραφία, 49,1x71,1 εκ., Άγιον Όρος, 1870
Χαράκτης: Αβέρκιος μοναχός 

17 Ίδε ο Άνθρωπος
Χαλκογραφία, 42,9x30,9 εκ., Άγιον Όρος, 1890
Χαράκτης: Άγνωστος

18 Η Σταύρωση - Η Ανάσταση του Χριστού
Χαλκογραφία, 54,8x40,6 εκ., (Άγιον Όρος), μέσα 19ου αι.
Χαράκτης: Άγνωστος

19 Η Δευτέρα Παρουσία
Χαλκογραφία, 55,8x72,7 εκ., (Άγιον Όρος), 12 Ιανουαρίου 1841
Χαράκτης: Άνθιμος Πελοποννήσιος

20 Η Παναγία Πλατυτέρα
Χαλκογραφία, 71,5x47,3 εκ., (Άγιον Όρος), μέσα 19ου αι.
Χαράκτης: Άγνωστος

21 Η Παναγία Γλυκοφιλούσα
Χαλκογραφία, 58,3x45,2 εκ., (Άγιον Όρος), μέσα 19ου αι.
Χαράκτης: Άγνωστος

22 Η Παναγία Πορταΐτισσα των Ιβήρων
Χαλκογραφία, 42x32 εκ., (Άγιον Όρος), 1814
Χαράκτης: Θεοδόσιος μοναχός Ρώσος 

23 Η Παναγία το Ρόδον το Αμάρταντον -
Ο Ακάθιστος Ύμνος
Χαλκογραφία, 72,5x55,8 εκ., Καρυές, β´ τέταρτο 19ου αι.
Χαράκτης: Άνθιμος Πελοποννήσιος

24 Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
Χαλκογραφία, 42,4x31,3 εκ., (Άγιον Όρος), Δεκαετία 1850
Χαράκτης: (Ευθύμιος ιεροδιάκονος)

25 Ο αρχάγγελος Μιχαήλ παιδεύει την ψυχή του
πλουσίου
Χαλκογραφία, 58,4x41,8 εκ., (Άγιον Όρος), 1858
Χαράκτης: Ευθύμιος ιεροδιάκονος

26 Ο άγιος Γεδεών
Χαλκογραφία, 39x30 εκ., (Άγιον Όρος), 1842
Χαράκτης: (Κύριλλος μοναχός)

27 Ο άγιος Γεώργιος
Χαλκογραφία, 50,2x39,9 εκ., (Άγιον Όρος), 1850
Χαράκτης: (Κύριλλος μοναχός)

28 Ο άγιος Γεώργιος Ιωαννίνων
Χαλκογραφία, 42,1x32,2 εκ., (Άγιον Όρος), 20 Δεκεμβρίου 1856
Χαράκτης: (Ευθύμιος ιεροδιάκονος)

29 Ο προφήτης Ηλίας
Χαλκογραφία, 71,5x47,3 εκ., (Άγιον Όρος), δεκαετία 1850
Χαράκτης: Άγνωστος

30 Η αγία Μαρίνα
Χαλκογραφία, 35,2x24,5 εκ., (Άγιον Όρος), 1858
Χαράκτης: Ευθύμιος ιεροδιάκον

31 Ο άγιος Μηνάς
Χαλκογραφία, 42,2x32,2 εκ., (Άγιον Όρος), γ´ τέταρτο 19ου αι.
Χαράκτης: (Ιωάννης Καλδής)

32 Ο άγιος Μόδεστος
Χαλκογραφία, 42,6x31,2 εκ., (Άγιον Όρος), 22 Απριλίου 1870
Χαράκτης: Δανιήλ μοναχός

33 Η Σύναξη των Δώδεκα Αποστόλων
Χαλκογραφία, 54,8x40,6 εκ., (Άγιον Όρος), 1853
Χαράκτης: Άγνωστος

34 Οι άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη -
Παναγία η Γαλακτοτροφούσα
Χαλκογραφία, 48,3x69,8 εκ., (Άγιον Όρος), 1859
Χαράκτης: Αβέρκιος μοναχός

35 Οι άγιοι Δημήτριος και Γεώργιος καβαλάρηδες
Χαλκογραφία, 39,8x31,2 εκ., (Άγιον Όρος), 1858
Χαράκτης: Δανιήλ ιερομόναχος

36 Οι άγιοι Γεώργιος και Δημήτριος καβαλάρηδες
Χαλκογραφία, 39,7x56 εκ., (Άγιον Όρος), 1858
Χαράκτης: Κωνσταντίνος (Καλδής)

37 Οι άγιοι Γεώργιος, Θεόδωρος,
Ευστάθιος και Δημήτριος καβαλάρηδες
Χαλκογραφία, 41,5x56,1 εκ., (Άγιον Όρος), 22 Ιουλίου 1835
Χαράκτης: Κύριλλος μοναχός

38 Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος
Χαλκογραφία, 40x30,6 εκ., Άγιον Όρος, 1876
Χαράκτης: Δανιήλ ιερομόναχος

39 Δωδεκαμερής εικόνα αγίων
Χαλκογραφία, 45,4x32,7 εκ., (Άγιον Όρος), 1879
Χαράκτης: Άγνωστος

40 Αντιμήνσιο
Χαλκογραφία, 42,6x55,1 εκ., (Άγιον Όρος), 26 Μαΐου 1870
Χαράκτης: Ιωάννης (Καλδής)